POMOĆ SRPSKI / HRVATSKI
Pritisnite u okvir 1 i poĉnite tipkati svoj tekst ovdje (vidi gore)
Da biste unijeli francuski slova, pritisnite željenu tipku od podruĉje oznaĉeno 3 iznad. Također možete unijeti kod crvene na dnu od kljuĉnih biste dobili odgovarajuće slovo kasnije. Imajte na umu da je kljuĉ za veliko slovo, a drugi za odgovarajuće mala slova.
Crni tekst (Š) pokazuje francuski kljuĉ
Crvena tekst (SH) pokazuje broj koji odgovara tipku (Š)
Ako želite izbrisati text i poĉeti od nule, pritisnite 'BRISANJE' gumb oznaĉen 4 gore
NA SRPSKI / HRVATSKI
Pritisnite gumb 'NA SRPSKI / HRVATSKI' kada ste završili sa svojim tekstom. Gumb je oznaĉen 5 iznad.
Rezultat Vašeg teksta tada pojavljuje u okviru 2 iznad. Oznaĉite tekst završio u okviru 2 (ili pritisnite Ctrl + A) i kopirajte ga (pritisnite Ctrl + C) i zalijepite ga (pritisnite Ctrl + V) gdje želite da bude. Najljepše želje od nas na KT.
Imajte na umu da neki par rijeĉi generiraju pogrešne rezultate. Uvijek provjerite rezultate kako bi bili sigurni da je vaš tekst ispostavilo se baš onako kako vi to htjeli.
© Key Translator - The International Keyboard ZATVORITE PROZOR